Clean Clothes Campaign România susține Declarația Publică de Solidaritate, lansată de rețeaua internațională Clean Clothes Campaign. Suntem solidari cu lucrătorii și cu lucrătoarele din industria confecțiilor și cu toți lucrătorii și lucrătoarele din Ucraina, pe timpul invaziei rusești. 

Condamnăm invazia Ucrainei de către forțele rusești, la fel și orice act de agresiune, invazie și război. 

Susținem orice inițiativă diplomatică și politică serioasă și autentică, instituțională și de bază, care vizează retragerea trupelor rusești din teritoriile ocupate și evitarea escaladării conflictului care afectează deja grav clasa muncitoare și populația civilă din Europa și nu numai.
_________________

Legile prevăd o liberalizare extremă a raporturilor de muncă, în special în întreprinderile mici și mijlocii cu mai puțin de 250 de angajați (IMM-uri). Marea majoritate a făbricilor de confecții sunt IMM-uri.

Noile legi îi privează pe lucrători de posibilitatea de a beneficia de protecție juridică și de protecție din partea sindicatelor pentru abuzurile la locul de muncă. Ele vor crește în mod dramatic dependența lucrătorilor față de angajatorii lor și includ următoarele dispoziții-cheie.

Legea 2136 adoptată la 15.03.2022 include următoarele dispoziții:

– posibilitatea de a extinde timpul standard de muncă pe săptămână de la 40 la 60 de ore;

– eliminarea obstacolelor și a beneficiilor suplimentare pentru munca în timpul sărbătorilor legale, a weekendurilor și a concediilor;

– eliminarea interdicției privind munca femeilor în slujbe fizic solicitante;

– eliminarea obligativității contractelor de muncă scrise;

– flexibilitatea excesivă în ceea ce privește angajarea pe perioadă determinată și perioadele de probă;

– posibilitatea de a transfera lucrătorii la alte locuri de muncă și de a modifica în alt mod termenii contractului de muncă fără consimțământul lucrătorului, de a suspenda sau de a rezilia întregul contract de muncă, chiar și în timpul concediului medical sau vacanță.

Legea 2421 adoptată la 18.07.2022 include următoarele prevederi:

– posibilitatea angajatorilor de a angaja pe baza unor contracte cu zero ore și de a crea astfel o rezervă flexibilizată la dispoziția lor în baza oricăror prevederi contractuale pe care lucrătorii le vor accepta fiind disperați de venituri.

Legea 2434 adoptată la 19.07.2022 include următoarele prevederi:

– concedierea în IMM-uri fără prezentarea unui motiv legal, dar cu o compensație infimă pentru cei care pierd locurile de muncă;

– extinderea capacității angajatorilor de a concedia lucrătorii.

Legea marțială a interzis grevele și protestele lucrătorilor și, ca atare, limitează grav drepturile organizațiilor de lucrători de a rezista impunerii și impactului negativ al acestor noi legi. Într-adevăr, legile au fost folosite pentru a exercita represalii împotriva sindicaliștilor cărora, de exemplu, le-au fost expropriate proprietățile sindicatelor. Aceste legi subminează drepturile angajaților din Ucraina.

Prin urmare, îndemnăm Brandurile:

  1. Să se asigure că nu susțin sau încurajează o slăbire a protecției muncii, contravenind standardelor OIM; inclusiv propunerile de creștere a orelor de lucru și de reducere a drepturile de muncă ale lucrătorilor;
  2. Să se asigure că termenii și condițiile existente sunt conforme cu standardele OIM și cu codurile de marcă ale OIM de conduită ale mărcilor, inclusiv termenii contractuali și standardele de muncă sunt menținute, iar protecția muncii (inclusiv orele maxime de lucru) nu este redusă, indiferent de încălcarea drepturilor de muncă în Ucraina.
  3. Să se asigure că lucrătorii implicați în proteste pașnice sau în activități legate de libertatea de asociere sunt protejați împotriva detenției arbitrare în temeiul legii marțiale.
  4. Să se asigure că salariile reflectă creșterea costurilor de trai, în special în ceea ce privește hrana și locuința.
  5. Să se angajeze în achiziții stabile și relații pe termen lung cu furnizorii ucraineni pentru a reduce impactul practicilor de achiziție pe termen scurt

Informații suplimentare:

  • Declarația ITUC: https://www.ituc-csi.org/parliament-turns-against-Ukrainian-workers?lang=en
  • Campania LabourStart https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=5149a