CUIB este un proiect pioner – atribut care, în general , dacă nu conferă greutate, cel puțin are o conotație pozitivă. Valoarea semnificației termenului nu rezidă atât în sensul de a fi primul, cât de a inspira printr-un prim pas pe un teren care mai apoi să poată fi bine bătătorit, de a crea pârghii de acțiune,  de a lansa o invitație la replicare. În acest sens, deschiderea porților Centrului Urban de Inițiative Bune în Iași la finele anului 2013 a însemnat și o deschidere a unor căi de manifestăre practică, directă a potențialului de schimbare în mai bine din comunitatea locală.

Iată ce face din CUIB o inițiativă cu abordare și implemenare unică în România, curajoasă și încurajatoare deopotrivă:

Abordarea holisticăa fost cea care a ghidat toate etapele proiectului de la imaginarea ideii, la punerea ei pe hârtie, dezvoltare, implementare, lansare și gestioanarea curentă. Holismul, opus reducționalismului, este atitudinea sau idea care stipulează căîntregul este mai mare decât suma parților sale, că analizele reducționiste niciodată nu spun întreaga poveste și că abstracțiile necesare pentru a realiza modele mecaniciste sau pentru a oferi soluții smple la probleme complexe alterează înțelegerea adecvată a realitatății și împiedică avansarea în direcția unei lumi mai bune. Având la baza funcționării această abordare, CUIB integrează obiective care țin de cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile, respectiv mediul natural, social și economic (așa numitul triple bottom line – people, planet, profit) și viziunea unei lumi mai bune, guvernată de norme şi principii etice solide, sustenabilă din punct de vedere ecologic şi echitabilă din punct de vedere social. Valori precum protecția mediului, cooperarea, solidaritatea și echitatea ocupă un loc central în dezvoltarea și operarea întreprinderii sociale.

CUIB este prima afacere socială din Româniacare are ca misiune promovarea teoreticăși practică, directă,a consumului sustenabil. Alegerile critice de consum sunt un instrument la îndemâna fiecăruia pentru minimizarea impactului negativ asupra naturii și pentrumaximizarea impactului pozitiv în comunitate. CUIB promovează astfel responsabilizarea civică prin schimbarea atitudinii de consumator pasiv în consumactor, prin conștientizare și informare asupra implicațiilor pe care le au alegerile individuale în actul de consum asupra dezvoltării (locale și globale).

CUIB este totodată primul proiect de antreprenoriat social din România care funcționează sub forma unui spațiu pluridimensonal care cuprinde un bistro, un magazinși spațiu pentru organizare evenimente. Proiectul răspunde deopotrivă nevoilor individuale de a avea acces la hrană sănătoasă și la produse prietenoase cu mediul și/sau solidare la preţuri accesibile şi intereselor comunitare de a sprijini economia locală, de a conștientiza și educa membrii comunității. În plus, proiectul acordă cea mai mare atenție protecției mediului  natural și reducerii impactului asupra acestuia.

 

Toate produsele din CUIB sunt selectate în funcție de un set prestabilit de criterii, astfel încât să se ofere clienților și membrilor produse, hrană și băuturi care să se încadreze cât mai bine posibil în sfera consumului sustenabil. Atfel, produsele noastre satisfac dincolo de nevoia individuală directă, nevoia subiectivă de adăugare de semnificaţie la cumpărăturile realizate. Este vorba de 25 de criterii grupate în cinci categorii care țin de ecologieși ciclul de viață al produsului, etica în afaceri a producătorilor (și, dacă este cazul, distribuitorilor), echitate, utilitate și calitate. Consumul sustenabil este firul conductor care generează o influență pozitivă la toate nivelurile (individual, comunitar, global) și pentru toate dimensiunile dezvoltării (societate, mediu, economie). Influența este una reciprocă evocând interdependența între cele trei niveluri și cele trei dimensiuni.

.

CUIB este primul loc din Iași, și, cel mai probabil, din România în care toate sortimentele de băuturi calde care nu pot fi produse local (precum ceaiurile versi și negre sau cafeaua) sunt certificate prin eticheta fair trade care garantează un comerț echitabil și plăți corecte pentru producătorii din lumea a treia. De asemenea, în CUIB sunt comercializate numai sortimente de vinuri și de bere produse în România cu capital românesc. Dacă oferta e modestă (sortimentele de bere care să îndeplinească criteriile noastre sunt foarte reduse), aceasta se speră a fi o provocare la reflecție și o invitație de  a analiza critic efectele globalizării care nu a permis supraviețuirea companiilor locale și micilor producători.

Hrana lentă servită în bistro este gustoasă, sănătoasă și prietenoasă cu mediul. În plus,  corespunde preceptelor mișcării internaționale Slow Food fiind gătită în proporție de peste 95% din ingrediente locale și de sezon.  Fără echivoc, este locul cel mai sustenabil în care se poate mânca în Iași sau chiar în țară.

Un alt aspect de pionerat,  Centrul Urban de Inițiative Bune se vrea a fi, pe termen lung, un spațiu zero waste. Reducem consumul, reutilizăm și reciclăm pentru a arăta și în această direcție că, prin atenție sporită și determinare, se poate. Încă de la deschidere apa este servită din partea casei și nu există apă îmbuteliată de vânzare în spațiu, cu dublă justificare: apa este un bun care nu ar fi trebuit privatizat; faptul că oamenii plătesc pentru apă e pe multe temeiuri absurd, cu atât mai mult cu cât deșeurile generate sunt în cantități al căror impact este din ce în ce mai dificil de controlat.

Nu în ultimul rând ci mai degrabă cu precădere, CUIB este un spațiu manifest prin care, din momentul în care îi traversezi intrarea și până la ieșire, după o ședere oricât de scurtă, pleci cu o învățătură. E un spațiu prin care se dorește și o ecologie a minții întrucât sănătatea interioară și sănătatea mediului exterior sunt în strânsă legătură. La fel cum este bine să avem grijă la ceea ce aruncăm în natură sau absorbim în corpurile noastre, trebuie să fim atenți cu privire la ceea ce aducem în mințile și sufletele noastre întrucât pacea și claritatea acestora sunt cele mai prețioase dintre resursele de care dispunem